Valpar

INGEN KULL ÄR PLANERAD.

Nästa kull, G-kullen kommer nog att dröja minst till 2016, eftersom…. vi bedriver seriös uppfödning i liten skala, vi lever inte på vår uppfödning, vi har vanliga arbeten, eget företag att sköta och familjeliv osv. som vi anser måste komma i första hand, att vi ibland har en kull beror på vårt stora intresse för avel och hundar. Liten skala är det vanligaste sättet för uppfödning här i Sverige, alltså inte flera kullar om året, under svenska förhållande är det uppfödning i stor skala. 

Välkommen åter