23-april-3f-valpar-vid-plan mer bilder ifrån 4e levnadveckan